Witam

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9, 16)

Krzyż na skraju wioski

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to szczególny czas głoszenia. To jeden okres - od Wieczerzy Pańskiej po Zmartwychwstanie - pozwalający na lectio continua także w przepowiadaniu. Cenię sobie tę możliwość.

Zapraszam.

Przed wielu laty zafascynował mnie o. Karl Rahner, jezuita i fragmenty jego rozważań o modlitwie. Od czasu do czasu po nie sięgałem, ale po pierwszy facsynacji w czasach seminaryjnych, wydały mi się zbyt męczącą lekturą.
Zupełnie na nowo odkryłem je jesienią 2007 roku, a przeżyłem w czasie obecnego Wielkiego Postu. Czy mogą być bazą dla rozważania Świętego Triduum? Myślę, że tak.

Czymże jest modlitwa Chrystusa? On modlitwę codzienną uczynił modlitwą Wieczernika, a modlitwę Wieczernika uczynił codzienną.

... a czymże jest modlitwa z Krzyża? Prośbą, błaganiem,...

A zauważyłeś niesamowitą prawdę o modlitwie Chrystusa w zdaniu z Listu do Hebrajczyków: "Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości" (Hbr 5, 7). Bo Zmartwychwstał! Ojciec mógł Go wybawić - i zrobił TO!

A pomiędzy Krzyżem, a zmartwychwstaniem? - modlitwa decyzji, wyboru. Chrystus przechyla szalę zbawienia. Człowiekowi pozostaje modlitwa... i nowe narodzenie (2008 r.)

Krzyż na skraju wioski, foto

2008 © Korneliusz Matauszek