Witam

3 Niedziela Wielkanocna - w niedzielę uczniów idących do Emaus, r. A (2005 r.)

Ustanowienie Eucharystii, witraż w smolnickim kościele

Owoc Zmartwychwstania

Kazimierz Żygulski, minister kultury w PRL, w książce Święto i kultura cytuje osobliwe słowa: "Na trwałe weszły w życie naszych ludzi święta poświęcone Wielkiej Rewolucji, Pierwszego Maja i Nowego Roku. Święta te stały się prawdziwie ludowe i wszędzie obchodzone są uroczyście [...]. Święta te przynoszą ludziom prawdziwą radość, wesołość i szczęście. Na tym też polega jedna z różnic pomiędzy świętami radzieckimi i religijnymi, na których leży pieczęć pesymizmu, smutku i nudy. U podstaw radzieckiego święta leży nie bajkowy fakt, lecz realne wydarzenie historyczne" (G. Lifszyc w: Święto i kultura, Warszawa 1981, s. 412. s. 252-254). Pozostawmy tę wypowiedź bez komentarzy, bo czyni to za nas przerażająca statystyka zbrodni, leżących "u podstaw radzieckiego święta".

Święto i kultura. Tymi słowami moglibyśmy również nazwać wydarzenia ostatnich dni. Jakże z innej perspektywy dziś na nie patrzymy. Jakże inaczej patrzymy na Paschę i na Zmartwychwstanie Chrystusa niż uczniowie, których historię i doświadczenie opowiada nam dzisiejsza Ewangelia. Wróćmy w sercu na chwilę na drogę do Emaus...

Dołączył do nich. Zatroskał się o ich smutek.
Przejął się ich beznadzieją, żeby nie powiedzieć rozpaczą.
Szedł z nimi. Zaczął rozmawiać. I zaczął wyjaśniać.
Sięgnął do korzeni. Dotknął wszystkiego, co istotne.
Wreszcie przyjął zaproszenie na wieczerzę, bo wieczór się zbliżał.
I rozpoznali Go... po łamaniu Chleba...
Jedyne, co mogło wyrwać się z ich ust, to zawołanie: zostań z nami!
A On... odszedł, zniknął im z oczu.

Pozostała radość. Doświadczenie obecności. Euforia i powrót do pierwotnej miłości. Dla nich była to Jerozolima, Galilea, Kafarnaum...

A dla Ciebie?
Ty też szedłeś do swojego Emaus i Go spotkałeś.
Czy był to bajkowy fakt, czy realne wydarzenie historyczne?
Jesteśmy pod wrażeniem ostatnich dni: Dni Święta i Kultury.
Ale wiemy również, że On jest z nami. Jest po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
To jest Zmartwychwstanie.

homilia po "odejściu do domu Ojca" Jana Pawła II

2008 © Korneliusz Matauszek