Witam

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9, 16)

Krzyż na skraju wioski

Wielki Post

Męka Chrystusa. Czy tylko? Przede wszystkim chrześcijańskie życie rozpoczęte Sakramentem Chrztu. Nawrócenie. Ogrom Bożego miłosierdzia i ta biblijna oraz zakorzeniona w tradycji symbolika: słowa, znaki i gesty...

Zapraszam.

Ileż różnych ujęć w rozważaniu męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Każdy czas, epoka, pobożność wnosi coś innego. Ubogaca... Czasem myślę, że przyzwyczaja. To chyba tak jak w jednej ze scen filmu "Jezus z Montrealu". Kiedy przed kulminacyjną sceną rozpędzany jest uliczny teatr grający pasję, widzowie rozchodzą się cichaczem do domów. Ktoś stwierdza: i tak wiemy jak się to zakończy.

... a kuszenie, Tabor, marnotrawny syn, pieniądze w świątyni, światło...

... że nie wspomnę Świętych Dni Paschalnych i przejścia ku Zmartwychwstaniu.

Krzyż na skraju wioski, foto

2008 © Korneliusz Matauszek