Zapraszam na cykl katechez i modlitwę - Otoczmy troską życie- luty: 22.II., niedziela, godz. 17.00 - ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, bioetyk
Dylematy moralne związane z rozwojem genetyki i możliwościami współczesnej medycyny. (informacje i publikacje: www.morciniec.pl)- marzec: 28.III. - 1.IV., Rekolekcje Parafialne - o. Fabian Kaltbach OFM
Czuwanie i Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.- kwiecień: 26.IV., niedziela, godz. 18.00 - ks. Janusz Czenczek, egzorcysta Diecezji Gliwickiej
Zło rzeczywiście istnieje - zagrożenia życia duchowego.- maj: 29.V., piątek, godz. 19.00 - p. dr inż. Jacek Pulikowski, wykładowca na Politechnice Poznańskiej oraz wykładowca Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu
Zawsze warto naprawiać małżeństwo. (informacje i publikacje: www.jacek-pulikowski.izajasz.pl)Kościół parafialny w Smolnicy k/Gliwic